Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 8. januar 2020

Afholdt hos Camilla Ø.

Til stede: Camilla L., Mikkel, Yvonne, Anne og Camilla Ø.

 

 1. Generalforsamling
 • Dato bliver enten d. 20., 25. eller 27. februar
 • Camilla Ø. booker rytterstue
 • Der er lavet vedtægtsændringer der skal godkendes på GF
 • Mikkel, Yvonne og Camilla Ø er på valg, alle er villige til genvalg
 • Vi skal bruge en 1. suppleant (Sofie forbliver 2. suppleant) Stine Degn blev foreslået.
 • Pokaler til championat:

Enighed om at der skal indføres vandrepokal i stedet for de alm. hestehoveder. Anne kigger efter egnede pokaler. Bestyrelsen står for gravering inden GF. Hvis en ekvipage vinder 3 år i træk, bliver den til evigt eje. Pokalen skal hvert år afleveres til bestyrelsen senest d. 15. januar til ny gravering.

 1. Cup Cake Cup
 • Dressurklasser torsdag for både pony og hest (max 100 starter)
 • Fredag Hold Cuppen (max 25 hold)
 • Camilla Ø har fået forespørgsel fra FB-gruppen ”Ponyfar” om at dømme og afholde en kæphesteklasse for de ponyfædre der har interesse i dette. De kommer selv med kæpheste og præmier. Camilla arbejder videre på at kunne oprette en klasse torsdag for dem.
 1. Eventuelt
 • Forslag om at distance også får championat. Vedtaget, der skal dog være min. 4 forskellige ryttere registreret med resultater for at det bliver gennemført.
 • Lone Pockendahl vil gerne komme og holde foredrag om distanceridning. Vi går videre med det i løbet af foråret.
 • Hjælpergaver. Det har tidligere været vedtaget at enkelte hjælpere modtager erkendtlighed for en hel dags arbejde hvis hjælperen ikke er medlem af klubben. Dette stopper fra i år, idet vi har mange hjælpere og ikke ønsker at gøre forskel på nogle. Der kan fortsat overrækkes gave til juleafslutningen såfremt enkelte hjælpere har ydet en ekstra stor indsats til alle stævner igennem året. Bestyrelsen træffer afgørelse om hvorvidt der skal uddeles noget.
 • Hjemmesiden har fået en oprydning. Godt arbejde!! Vi skal også her være bedre til at opdatere om arrangementer, og ikke kun i RKVS gruppe på Facebook.
 • Ny regel til championat 2020. Springning: gennemført runde (uagtet antal fejl giver 1 point, og modtaget B0 sløjfe giver 2 point) Point til distancepokal skal laves. Camilla Ø undersøger hvordan det bedst og mest rimeligt kan gøres.
 • Klubmesterskabsreglerne skal også revideres. Der skal ikke være koefficient beregning. Vi kigger på det endelige regelsæt i løbet af foråret.
 • Der skal indkøbes springbane. Mikkel undersøger priser. Yvonne og Camilla Ø udarbejder brev der kan sendes til evt. sponsorer.
 • Anne har modtaget de første betalinger for kontingent. Flere nye medlemmer i år allerede.
 • Stævnekoordineringsmøde mandag d. 20. januar i Tuse Næs hallerne. Yvonne og Camilla Ø deltager.

Næste møde bliver umiddelbart efter generalforsamlingen.

Referent: Camilla Østerbye.