Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. Marts 2019

 

Tilstede: Anne, Yvonne, Stephanie, Camilla L. og Camilla Ø.

Mødet afholdt hos Camilla L.

Referent: Camilla Ø.

 

 1. Gennemgang af ny bestyrelse
  (Præsentation, forventninger, kompetencer og mål)

Præsentation af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer samt hvilke opgaver de hidtil har bestridt. Mål og ambitioner for klubben de næste par år.
Generel enighed om at vi skal holde flere, og gerne større stævner, men ikke slippe focus på bredden og de mindre rutinerede ryttere.
Flere sociale arrangementer
Bedre og bredere reklame for klubben så vi kan erhverve flere medlemmer. (Stephanie laver opslag i distrikt 4 facebook-gruppe)
Der udarbejdes liste over samtlige bestyrelsesopgaver, og disse bliver fordelt på næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Udvalg
  (Et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg, fordeling, fremtidsplaner, medlemmer)

   

Stævneudvalg: Stephanie
Kioskudvalg: Yvonne

Sponsorudvalg: Camilla L.

It-udvalg: Anne

Aktvitetsudvalg: Camilla Ø

 

Der er nogle medlemmer i de forskellige udvalg, men vi vil gerne have flere. Specielt i sponsorudvalg og aktivitetsudvalg, Camilla Ø laver opslag i klubbens facebookgruppe.

 

Udvalgene bliver sat sammen til næste bestyrelsesmøde

 

 1. Stævne i april
  (Propositioner, dommere, hjælpere, sponsorer, kiosk)

 

Propositioner skal gennemgåes og tilrettes. Stephanie sørger for dette og får dem indsendt.

Camilla Ø. sørger for at booke dommere, 2 til torsdag og 3 til fredag
Camilla Ø. laver hjælperskema så det bliver mere overskueligt til selve stævnet
Camilla L. har allerede nu fået en del sponsorgaver, men alle skal prøve at skaffe flere. Hvis vi får nogle gaver skal de afleveres til Camilla L så hun har overblikket. Anne sørger for Cup-cakes.

Yvonne styrer kiosken og indkøb. Gennemgang af menukort og alternativer.

 

 1. Kursus med Peter Fischer d. 30. maj 2019
  (Vores opgaver, reklamer, deltagere)

 

Camilla L har kontakten til Peter. Tidspunkt bliver 9-14 da mange måske skal indsyne dyr på Roskilde Dyrskue samme dag.
Der bliver lagt invitation op i vores egen facebookgruppe først, og hvis ikke alle pladser bliver taget indenfor relativ tid, reklameres der også i andre grupper. Pris vil være ca. 250 – 350 pr. deltager afhængigt af medlemskab, indendøres/udendørs (grundet facilitetsleje) Kiosken vil ikke være åben. Forplejning til Peter skal der dog være.

 

 1. Eventuelt

 

Snak om kommende arrangementer, Sommerfest, samlet tur til Roskilde Dyrskue, Store Hestedag, julehygge, bankospil

 

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 26. marts kl. 18.00

Udvalgsmøde samme dag kl. 19.30

Afholdes hos Camilla Ø.