Referat fra Bestyrelsesmøde d. 20. oktober 2020.

Afholdt hos: Camilla Ø

Tilstede: Mikkel, Yvonne og Camilla Ø.

Afbud: Camilla L og Anne.

 

  1. Evaluering af Klubmesterskab 2020

Afholdt på Høng Landbrugsskole. Positive tilbagemeldinger fra både ryttere, hjælpere og Landbrugsskolen.

Bunden på ridebanen var en anelse tung, men taget i betragtning af alt det vand der kom dagen før, fungerede den fint og der blev gjort alt det der kunne gøres for at gøre det optimalt under de betingelser.

Sekretariat var synligt og fungerede fint, dog kunne det ønskes at det blev gjort lidt mere hyggeligt fremover.
Cafeteriaet var meget begejstret og mange opgaver er nemmere for hjælperne end på Solbjerggaard. Der skal fremadrettet findes en plads til grill uden at komme for tæt på div. bygninger og uden at stå til gene for deltagerne.

Begrænset tid der blev brugt på opstilling og oprydning. Positivt at vi ikke selv skal bruge tid på vedligehold af arealerne, der er mødding til efterladenskaber og skraldespande vi må benytte.

Vi skal have lavet nye skilte. (Parkering, toilet, sekretariat og opvarmning. Flag til indkørsel)

Det udelukker vores mulighed for at afholde C-stævner, men vi anser os også som en klub der har bedre grundlag for at afholde D-stævner og lave tiltag til dem i stedet for.

Alt i alt en positiv oplevelse, og vi har indgået aftale med Høng Landbrugsskole om at vi kan afholde vores stævner i 2021 der.

Evt. kurser vil kunne afholdes hos Mikkel. Vi arbejder videre med dette. Forslag til hvem der ønskes kursus med, sendes meget gerne til bestyrelsen.

 

  1. Stævner 2021

RKVS har 20 års jubilæum i 2021, og det skal naturligvis fejres. Vi påtænker at afholde et 3-dages jubilæumsstævne i foråret, og vi er ved at udvikle en Ponycup der skal køre over 2-3 stævner. Hertil skal findes en sponsor, med henblik på lidt større præmier. Cuppen bliver navngivet efter sponsors ønske.

Derudover skal der afholdes Cup Cake cup, klubmesterskaber og Knæk Cancer.

Vi prøver igen at planlægge 2 springdage – en til forårsstævne og en til klubmesterskab og håber på flere starter når vi nu kan tilbyde udendørs springning.
Vi byder ind på 7-8 stævner i alt fra april til oktober, og vil kunne offentliggøre datoer for dem i slutningen af januar 2021.

 

  1. Div. puljer 2020

DRF oprettede en ”Corona pulje” hvor man kunne søge om tabt fortjeneste pga de aflyste aktiviteter i 2020. Vi fik ca. 1/3 del af det vi søgte om i første omgang. Der er netop åbnet op for 2. omgang, og der er sendt ny ansøgning afsted om restbeløbet.

DIF har årligt en foreningspulje, og her ansøgte vi om kr. 30.000,- og fik kr. 20.000,- til brug til nyt springmateriale. Der er bestilt nye støtter og et komplet spring for pengene, og det skulle gerne leveres midt november. Hermed har vi nu indkøbt så meget springmateriale at vi selvstændigt kan bygge bane og opvarmning til kommende stævner.

 

  1. Julebanko

Vi afholder igen i år Julebanko/juleafslutning.

Mikkel undersøger mulighed for at låne Høng Privatskoles idrætssal.

Vores sponsorudvalg er i fuld gang med at finde præmier, primært ikke-heste relaterede. 3-5 lidt større gevinster til trækning på amerikansk lotteri. Klubben køber de præmier der mangler.

Grundet regeringens restriktioner vil konceptet blive ændret lidt. Afstand mellem de forskellige ”grupper”, tilmelding vil være nødvendigt, æbleskiver byttes ud med nogle kager så vi ikke skal have for mange skåle i gang og ikke er afhængig af at skulle bemande ”udlevering”. Kaffe, te og Glögg samt småkager på bordene.

19. eller 26. november – afhængigt af hvornår vi kan få lokalerne. Sidste tilmelding vil være 1 uge før. Gratis for medlemmer, 25,- for ikke medlemmer.

 

  1. Hjemmeside

Der er ønske om at få opdateret vores hjemmeside til noget mere stiligt og indbydende design.
Championatslisten skal opdateres mindst en gang om måneden og funktionen med at indberette resultater via hjemmesiden skal fungere.

Vi arbejder videre med dette henover vinteren.

 

  1. Championat og klubmesterskab 2021

Championat: Pointskema skal opdateres og gøres ”lige” for både spring og dressur.

Der vil fremover skulle være 3 ekvipager på ranglisterne for at der bliver uddelt præmier.

Reglerne vil blive opdateret og indsat på hjemmesiden inden årets udgang.

Klubmesterskab: Det tilføjes i regelsættet at man skal have været betalende medlem fra senest 1. april for at være startberettiget og derudover skal have gennemført 5 klasser til stævner startende for RKVS inden sidste tilmeldingsfrist til klubmesterskaberne.

Det tilsigtes at afholde mesterskaber i både dressur og spring 2021.

 

  1. Dressurhegn

Vi skal have slebet og malet vores dressurhegn.
Der skal sættes faste stivere på de 5 så de alle er ens og nemmere at arbejde med.

Måske nogen i klubben kender nogen – eller selv vil være behjælpelige?
Kontakt Camilla Østerbye såfremt dette er aktuelt.

 

  1. Klubtøj

Der er ønske om at få nogle jakker og T-shirts med klublogo. Bestyrelsen undersøger mulighederne. Det vil være muligt at købe varerne gennem klubben til favorabel pris for medlemmerne.

Der skal indkøbes T-shirts til hjælpere.

Klubben investerer i 4 springunderlag og 4 dressurunderlag med RKVS logo på man kan låne hvis man skal ud og repræsentere klubben til holdkonkurrencer.

 

  1. Ridemæssigt fokus 2021

Vi vil sætte større fokus på vores (og evt. nye) ponyryttere. Dette gøres ved at indføre PonyCup 2021 som nævnt tidligere. Der vil skulle rides 2-3 kvalifikationer (max antal deltagere 32) og de 16 bedst placeret henover de klasser vil skulle ride finale. Endelige regler kommer snarest.

Vi vil gerne have ryttere ud og repræsentere vores klub til holdklasser ved div. stævner

Målet for 2021 er:

Et hold der kan ride distriksmesterskab i dressur

Minimum et hold der kan ride div. holdcups på D-niveau dressur

Et hold der kan ride div. holdcups på D-niveau spring

Bestyrelsen kommer snarest med et opslag til vores medlemmer omkring info om hvordan man kan komme med på disse hold og hvad det indebærer.

Bestyrelsen opretter lukket facebook-gruppe til aktive/betalende medlemmer hvor vi bla. kan komme med informationer kun til vores medlemmer. Den eksisterende gruppe vil ikke blive ændret, men er mere for ”alle”.

 

  1. Eventuelt

Vi vil gerne investere i et lydanlæg. Dette drøftes nærmere på næste bestyrelsesmøde.

 

20. oktober 2020.

Referent: Mikkel Lund Nicolajsen