RKVS Bestyrelse

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Alm. Bestyrelses Medlem:

Suppleanter:

Webmaster:

Josefine Sundsdal

 

Ved spørgsmål til klubben/bestyrelsen kan der rettes henvendelse på email: rkvs@outlook.dk
Skriv Att/ den person du vil havde fat i, eller det pågældende emne mailen handler om.