GENERALFORSAMLING 2019

Torsdag d. 28. februar 2019

Kl. 19.00

Solbjerggårdens Ridehus (rytterstuen)

Blindkildevej 9, Solbjerg

4270 Høng

 

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING:

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Bestyrelsen aflægger beretning

 

  1. Klubbens regnskab fremlægges

 

  1. Fastlæggelse af medlemskontingent

 

  1. Behandling af indkomne forslag

 

     6. Valg af formanden

                                          Formanden er ikke på valg i år

     7. Valg af øvrig bestyrelse

På valg er:

Kasserer Anne Pedersen (villig til genvalg)

Næstformand Mikkel Lund Nicolajsen (villig til genvalg)

Nadja Engelhardt (ønsker ikke genvalg)

 

     8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

Sofie Nielsen (villig til genvalg) 

Evt. flere vælges til udvalg

 

     9. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

    10. Eventuelt