GENERALFORSAMLING 2020

Torsdag d. 27. februar 2020

Kl. 19.00

Solbjerggårdens Ridehus (rytterstuen)

Blindkildevej 9, Solbjerg

4270 Høng

 

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING:

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Bestyrelsen aflægger beretning

 

  1. Klubbens regnskab fremlægges

 

  1. Fastlæggelse af medlemskontingent

 

  1. Vedtægtsændringer

 

  1. Behandling af indkomne forslag

 

    7. Valg af formanden

                                           Formanden er på valg i år, formanden er villig til genvalg

    8. Valg af øvrig bestyrelse

På valg er:

Sekretær Yvonne Kristensen (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Mikkel Lund Nicolajsen (villig til genvalg)

 

    9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

Sofie Nielsen (villig til genvalg) 

Stine Degn vil evt. gerne være suppleant

 

   10. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

   11. Valg af medlemmer til diverse udvalg

 

   12. Eventuelt