REFERAT GENERALFORSAMLING 2019

Referat fra generalforsamling d. 28-2-2019.

1. Valg af dirigent: Stephanie 
2. Bestyrelsen aflægger beretning: godt år med mange fremmødte til stævner.
3 kurser i år.
2 ride for dommer og massage med Stephanie. 
3. Klubbens regnskab fremlægges .
Lille underskud/ stævner.
Skaffe nye kunder til ok.
Færre medlemmer i forhold til sidste år.
Resten godtaget.
4. Fremlæggelse af medlemskontingent. 
350 kr så ingen ændringer. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
Militarystævner kan den bruges til champonatlisten. Vedtaget.
6. Valg af formand. Ikke på valg.
7. Valg af øvrig bestyrelse. 
På valg er: kasser Anne Lading Pedersen genvalgt 
Næstformand Mikkel Lund Nicolajsen er blevet suppleant
Nadja Engelhardt Hansen ønsker ikke genvalg. 
8. Valg af suppleanter.
Sofie Nielsen genvalgt 
Camilla Østerbye Ny i bestyrelsen. 
Udvalg: Stine Degn og Jeanette Rem Larsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Line Bisgaard Petersen
Janne Petersen
10.evt.
Ride for dommer: Peter Fischer 
Og Camilla Østerbye.
Sommerhygge.
Blive bedre til sløjfeklasser.
Ny bestyrelse: formand Stephanie Liv Andersen
Kasser Anne landing Pedersen
Sekretær Camilla Østerbye 
Bestyrelsesmedlem Camilla Overvad Laursen og distrikts repræsentant
Bestyrelsesmedlem Yvonne Kristensen.