GENERALFORSAMLING 2020

Torsdag d. 27. februar 2020

Kl. 19.00

Solbjerggårdens Ridehus (rytterstuen)

Blindkildevej 9, Solbjerg

4270 Høng

 

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING:

 

 1. Valg af dirigent

Josefine Wittrock Sundsdal valg

 

 1. Bestyrelsen aflægger beretning

2019: ny formand, ny bestyrelse, 5 stævner, springstævne: en succes, C-stævne: en succes, Knæk Cancer stævne: Indsamlet/doneret kr. 31.200, Dressurkursus m. Peter Fischer.

Fra 27 medlemmer (2018) til 42 medlemmer (2019)

2020: 7 planlagte stævner, samarbejde med ”Ponyfar” om Kæphesteklasse, Cup Cake Cup, et C-stævne maj + D-stævne springning, klubmesterskab dressur og springning og Knæk Cancer.

Klubben mangler og søger fladskærme til resultater og gerne en kuglegrill ell. Flere.

Pr. 1. april 2020 overtager klubben forpagtningen af ridehus, baner og rytterstue på Solbjerggården, som medfører fælles arbejdsdage, gerne flere kurser, aktiviteter, fester og nyt bookingsystem til dette.

 

 1. Klubbens regnskab fremlægges

Klubbens regnskab for 2019 fremlægges:

Overskud ved alle arrangementer, stor fremgang i forhold til 2018, første år i klubbens historie med så godt et resultat. Regnskabet Godkendt.

 

 1. Fastlæggelse af medlemskontingent

Ingen ændringer i klubkontingentet.

 

 1. Ændring af klubbens vedtægter

Enkelte små tilføjelser og ordlydsændringer, lægges ind på klubbens hjemmeside inden de nye vedtægter sendes til rideforbundet.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Der er modtaget et forslag om ændring af Championatslisten, som ønskes delt op i to sværhedsgrader. Det blev vedtaget at dette ikke er en mulighed så længe vi ikke har flere medlemmer.

Samtidig er det blevet vedtaget at vi kan lave nye lister/pokaler på Championatslisten hvis der er fire eller flere forskellige ekvipager i samme disciplin.

 

 1. Valg af formand

På valg er:

Camilla Østerbye

Camilla Østerbye blev genvalgt som formand.

 

 1. Valg af bestyrelse

På valg er:

Mikkel Lund Nicolajsen

Mikkel Lund Nicolaisen blev genvalgt til bestyrelsen.

Yvonne Kristensen

Yvonne Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen.

 

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Sofie Nielsen

Sofie Nielsen blev genvalgt som suppleant.

Ny suppleant skal vælges:

Josefine Wittrock Sundsdal blev valgt som suppleant.

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Stine Degn og Mette Andersen valgt som revisor og revisorsuppleant.

 

 1. Valg af medlemmer til forskellige udvalg

Aktivitetsudvalget: Camilla Ø og Lone P

Stævneudvalget: Camilla Ø, Annika og Josefine

Cafeteriaudvalg: Stine og Yvonne, brug for mere hjælp ved andre arrangementer grundet forpagtning.

Sponsorudvalg: Yvonne og Annika, gerne flere…

Josefine Wittrock Sundsdal holder styr på Championatslisten i 2020.

 1. Eventuelt

Samarbejde med distancerytter Lone Pockendahl om forskellige arrangementer, bl.a. Distanceaften.

 

Generalforsamling afsluttet

Referant: Sofie Nielsen

Dirigent: Josefine Wittrock Sundsdal