Udvalg

Kiosk:

Stine Degn, Yvonne Kristensen og Lone Pockendahl

Sponsor:

Yvonne Kristensen og Annika Løvmose Holm

Stævne

Camilla Østerbye, Annika Løvmose Holm og Josefine Sundsdal

It/Web

Anne Pedersen
& Josefine Sundsdal